Modulárna výstavba

Modulárne výstavba vychádza z myšlienky prefabrikácie stavebných dielov staré už 50 rokov! Oproti konvenčnej výstavbe vyniká predovšetkým svojimi nižšími obstarávacími nákladmi a rýchlosťou výstavby.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na ekológiu svojich produktov a snaží sa posúvať vnímanie spoločnosti a investorov týmto smerom. Z pozície enviromentálneho vnímanie ide o predlžovaní života seba samého pri bývaní v týchto moduloch práve preto, že sú tu eliminované materiály ako polystyrén, rôzne fosfátové a „dehidové“ farby atď. …. A kde inde ako na poli výstavby občianskej vybavenosti a mobilných domov na bývanie . Ekologická výstavba navyše mnohokrát nemusí ísť zákonite ruka v ruke s prodražováním stavieb, ba práve naopak. Za použitia ekologických materiálov as ohľadom na životné prostredie možno stavať rýchlejšie, kvalitnejšie a dokonca aj lacnejšie , ako za použitia konvenčného spôsobu výstavby.

Náš cieľ je minimálna stopa na životnom prostredí alebo ak chcete eliminácia tzv. „Šedej energie“ a tým rešpektovaním životného prostredia našich ďalších generácií. V dôsledku by to mohlo mať vplyv aj na zníženie CO2 a pod. Princípom našich produktov je idea, že ak by sa modul „zabudol“ vo voľnej prírode, aby z nich zostalo po dožití čo najmenšie množstvo materiálov a prvkov , ktoré by ovplyvnili životné prostredie (napr. za 80 rokov) … .předpokládají sa spojovacie prvky, sklenené výplne okien a maximálne ešte strešné fólie alebo modifikovaný pás.

Cieľom spolupráce s ďalšími spoločnosťami je modularizácie objektov , ktoré výrazne znížia obstarávacie náklady a v neposlednom rade tiež dobu výstavby. Toto sú hlavné dôvody pripravované spolupráca s nadnárodnými firmami.

Stavebné moduly , ktoré sú navyše mobilné po celú dobu svojej životnosti možno vyrábať v rôznych rozmerových radoch. Obmedzenie vychádza de facto iba z možnosti prepravy po pozemných komunikáciách. Teda dĺžka 12m, výška 3,1 m, šírka 3,5m. Oproti zažité „modularizácii“ z čias socializmu tak nie sme obmedzení iba niekoľkými typovými radmi a vďaka našim architektom sme schopní vytvoriť z jednotlivých modulov a stenových panelov taký objekt, ktorý kompletne spĺňa všetky nároky klienta, mobilný dom bude vhodne zakomponovaný do danej lokality a zachová si aj svoju architektonickú hodnotu.

4 zadávacie prvky na vypracovanie ponuky Vám na mieru

Viacmenej máte k dispozícii neobmedzený počet typov zostáv vychádzajúce z modulov 3,5 x 8 a 3,5 x 10m. Pre Návrh riešenia presne pre Vás nám oznámte prosím veľkosť (pre koľko osôb – 1 + kk, 2 + kk, 4 + 1, atď ..), účel ku ktorému by mal modul či zostava modulov slúžiť (chata, trvalé bývanie, prevádzkareň apod ..), lokácie – teda kde by bol modul (alebo zostava) umiestňovaný – ppč., katastrálne územie a v neposlednom rade aj  energetická náročnosť – Low cost, nízkoenergetická alebo pasívne – viac v odrážke „konštrukčné riešenie“ (prípadne aký finančný obnos na to máte a my Vám navrhneme najväčšiu možnú silu izolantu, prípadne trojsklá apod ..).

Zostava modulov s pasívnou skladbou – Brno

Fotodokumentácia z kompletizácia modulov pred dodaním zákazníkovi