Konštrukčné riešenie

Z konštrukčného hľadiska sú moduly vyrobené v systéme „Platform-Frame“, ktorý sa bežne používa pri klasických drevostavieb. Celá stavba je de facto zložená zo stenových dielcov, ktoré sa skladajú z drevenej rámovej konštrukcie a sú opláštené príslušnými doskovými materiálmi, zateplené, príp. doplnené o fóliovou ochranu proti vlhkosti (v prípade požiadavky difúzne uzavreté skladby) a opatrené povrchovými vrstvami.

Základným stavebným prvkom sú drevené KVH profily (drevené prefabrikáty, ktoré sú hobľované, sušené na 12% a cinkované na nekonečný profil – obvykle 13m. Ich dimenzie vychádza zo statických požiadaviek na danú konštrukciu. Ďalej sú použité nemenej dôležité doskové materiály ako sú OSB dosky, DHF dosky, Xella fermacellové dosky apod.

Jednotlivé stavebné dielce sú potom navzájom zbíjanie a skrutkované tak, aby bola zaistená dostatočná tuhosť celého modulu.

V prípadoch, keď sa jedná o nadmerne zaťaženú a namáhanú konštrukciu, osádzajú sa jednotlivé dielce spevňujúcimi prvkami z ocele alebo ďalšími drevenými profilmi. Pokiaľ sa jedná o enormné zaťaženie, je samozrejme možné dodanie ďalšieho vystuženie vo forme vlepovaných uhlíkových profilov alebo skombinovaním s bežnými oceľovými valcovanými profilmi používanými v stavebníctve.

Vystužovanie konštrukcií mobilných domov
V súčasnej dobe sa moduly štandardne navrhujú s difúzne otvorenými skladbami plášťov. Práve preto, aby bol zaistený plnohodnotný komfort pri používaní – teda všetka vlhkosť ktorá sa v module „vygeneruje“ (každý človek vydýcha a vypotí cca 1 liter tekutín za 24 hodín, pestujeme kvetinky, chováme domácich miláčikov, sušíme bielizeň, varíme atď. …) toto riešenie predovšetkým umožňuje stavbe dýchať a vytvárať lepšie vnútornú klímu. Preto sa tieto skladby navrhujú predovšetkým pre obytné moduly, materskej školy a v neposlednom rade aj kancelárske priestory. Ak je vopred známy požiadavka difúzne uzavreté skladby – napríklad modul pre „zastrešenie bazéna, respektíve prístavba RD, kde je vstavaný bazén, v takých prípadoch odporúčame zákazníkovi doplniť do skladby tesne pod finálnu úpravu (zvnútra)“ vysokogramážovou „fóliu. V takýchto prípadoch je viac než nutné použiť systém núteného vetrania – rekuperácia.

Základy mobilných domov

Modulárne objekty mimo iného vynikajú vlastností mobility. Vzhľadom k svojej tuhosti navyše oproti bežným stavbám umožňujú ušetriť čas, materiál a teda aj financie na základových konštrukciách. Základové konštrukcie pod modulárne stavby vychádzajú z osvedčeného princípu zakladania drevostavieb „Crawl-space“ od anglického slova „to Crawl = podliezať“, kedy sa celý objekt osadzuje cca 300 mm nad úroveň terénu. Pod stavbou tak musí prúdiť vzduch a odvádzať prebytočnú vlhkosť. Systém je navyše výhodný aj z ekologického hľadiska, pretože nedochádza k zbytočnému znehodnocovaniu pôdy.

Jednoduché nízkopodlažné koncepty stavieb je možné umiestňovať na vŕtaných pilotoch (napr. Firmy Krinner). Tieto pilóty majú v prípade presunu stavby výhodu možnosti „vyskrutkovanie“ a opätovného použitia v inej lokalite.

Ostatné typy stavieb a časti objektov s vysokým prevádzkovým zaťažením sa osadzujú na betónové alebo železobetónové základy vo forme jednoduchých pätiek alebo pasov (príp. Dosiek). Aj u týchto základových konštrukcií teda dochádza k ušetreniu financií na množstvo použitého materiálu.

V prípade osadenia na betónové základy sú tieto opatrené vrstvou hydroizolačného pásu a geotextílie pre zabránenie vzlínaniu vlhkosti do konštrukcie a mechanickému poškodeniu.

Strechy mobilných domov

Vzhľadom k funkcionalistickému poňatie modulárnych stavieb je neběžnějším typom zastrešenia plochá strecha . Tieto ploché strechy môžu byť jedno, dvoj, alebo troch plášťové – podľa požiadavky difúzie a odvetranie. Úplne štandardne používame dvojplášťovú skladbu, kde finálna krytinou je strešná fólia (napr. SIKAPLAN), ktorá je zakotvená na vrchnej deskovinu (OSB dosku 18mm) uloženú na spádových klinoch. Na prianie zákazníka na takéto ploché strechy môžeme zamontovať aj vyhrievanú strešná vpusť , ktorá pomáha v zimných mesiacoch rozpustenie naviateho snehu a prípadných zmrazkov. Neobvyklá variant nie je ani použitie k zásypu štrku (ten sa ale aplikuje z dôvodu hmotnosti až po umiestnení na složenosti). V duchu našich environmentálnych cieľov odporúčame aj realizácia striech zazelenených, príp. doplnenie strechy osadením fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov na predohrev vody. Vďaka prepojeniu s existujúcimi technológiami čistiarní odpadových vôd tak môže vzniknúť prakticky energeticky nezávislý objekt.

Ak to vhodné architektonické riešenie vyžaduje, osadzujeme modulárne stavby aj ľubovoľnými konštrukciami šikmých striech – plochá, sedlová, valbová, asymetrická.

Viac o konštrukčnom riešení mobilných domov

Podľa použiteľnosti mobilných domov či zostáv ponúkame tri základné typy konštrukcií.

a) low cost – odporúča sa len pre sezónne využitie (rekreačné chatky, letné sídla, komerčné priestory a pod.) s možnosťou neskoršieho dozateplení – aplikácia vonkajšieho izolantu v akejkoľvek sile. Nenaruší sa tak obytný priestor a ide o veľmi elegantné a lacné riešenie v nadväznosti na neskoršie zdražovanie energií. Sila izolantu v stenách u týchto konštrukcií je min 100m, zvyčajne 120mm, v strope a v podlahe zvyčajne 160m.Jako izolant používame naskrz čadič-vláknité izolácie (poprípade drevovláknité – STEICO apod.). Výplne okien a dverí s použitím U = 1,1W / K * m2

b) nízkoenergetická – náklady na vykurovanie sú už veľmi malé. Všeobecne platí, že ročná spotreba energie klesne pod 50 kW / m2. Sila izolantu v stenách u týchto konštrukcií je min 210m, zvyčajne 240mm, v strope a v podlahe zvyčajne 240m.Jako izolant používame naskrz čadič-vláknité izolácie (poprípade drevovláknité – STEICO apod.). Bohužiaľ vďaka cene si tieto izolácie (drevovláknité) nemôže každý dovoliť. Výplne okien a dverí s použitím U = 1,1 1W / K * m2

c) pasivní – náklady na vykurovanie sú absolútne minimálne. S nadsádzkou sa dá povedať, že takýto modul vykúrite ľudským teplom, prípadne teplom z TV alebo monitora a v najhoršom sa uplatňuje sviečka  … Jasné, že je to len s nadsádzkou. Aby dom bol pasívny, nestačí len zvoliť vhodnú silu izolantu, ale predovšetkým dbať na vhodné umiestnenie okien a v neposlednom rade je tak v letných mesiacoch tieniť nejakými slnolamy, markízami apod. Aby sa dom neprehrieval, naopak v zimných mesiacoch sú okná zdrojom solárnych ziskov. Práve preto je asi najdôležitejšie zvolenie kvalitných okien s izolačným trojsklom plneným argónom či kryptónom, maximálna hodnota U = 0,81W / K * m2. Pasívny dom tiež závisí na vhodnom umiestnení na pozemku v rámci svetových strán. Ďalším nemenej dôležitou technológiou je použitie rekuperácie pre nútenú výmenu vzduchu. Sila izolantu v stenách u týchto konštrukcií je min 260m, zvyčajne 280mm, v strope a v podlahe zvyčajne 280m.Jako izolant používame naskrz čadič-vláknité izolácie (poprípade drevovláknité – STEICO apod.). U týchto modulov využívame spravidla aj solárne zisky pre ohrev teplej vody (solárne kolektory), poprípade odporúčame aj tepelnému čerpadlo.