FAQ

Najčastejšie kladené otázky:

Aká je životnosť drevostavieb?

Konštrukčné životnosť je 80-100 rokov pri dodržaní pokynov na užívanie stavby.

Je potrebné stavebné povolenie?

Nie, keď sa jedná o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m.
Ak má stavba viac ako 25m2 zastavanej plochy je potrebné stavebné povolenie.

Ako je rýchla výstavba domu?

Vďaka prefabrikáciu vo výrobnej hale sa môžeme baviť o 5-8 týždňoch.

Nie je v drevostavbe vyššie riziko požiaru?

Ak je drevostavba realizovaná podľa protipožiarnych predpisov, vykazuje optimálnejšie hodnoty než napr. Oceľová konštrukcia. Všetko vychádza z projektovej dokumentácie a požiarnych noriem.

Nie je v drevostavbách všetko počuť?

Nie, používame kročajovej izolácie medzi poschodiami. Medzi miestnosťami je používaná akustická izolácia, ktorá tiež eliminuje presluchy medzi miestnosťami.

Je možné postaviť drevostavbu aj na mieste?

Áno, ak je sťažená dostupnosť na pozemok alebo je k tomu iný dôvod. Sme schopní postaviť drevostavbu aj trámkovou metódou TWO BY FOUR.

plagat-spreduplagat-zozadu

Ministerstvo pre miestny rozvoj Ceskej republiky, odbor stavebného poriadku – Mobilné domy (PDF)