Doprava

Moduly sú koncipované tak, aby ich bolo možné prevážať v celku po pozemných komunikáciách. Pre Slovenskú republiku spolupracujeme s dopravcami, ktorí majú dojednanú neobmedzenú výnimku na prepravu objektov do šírky 3,5 m. Podľa možnosti kamiónovej prepravy potom obmedzujeme dĺžku jednotlivých modulov max. Na 12 m. Výška modulov je potom štandardne 3 m, čo zaručuje dostatočnú svetlú výšku miestností a možnosť prepravy po väčšine pozemných komunikáciách aj diaľniciach.

Pokiaľ sa jedná o dodávku kompletného modulu k doprave, stačí bežný kamión s návesom a autožeriav na naloženie a osadenie na pozemku. Hmotnosť modulu je približne 4,5 ton u 8 m module a 5,5 ton u 10 m module. Moduly je možné dodávať tiež v rozloženom stave po dielcoch, čím sa náklady na dopravu ďalej znižujú. Sme tiež schopní zaistiť panelážou tak, aby jednotlivé dielce boli prenosné bez potreby používania mechanizácie.

Prevoz hotového obytného modulu zákazníkovi

Odvoz ukážkového mobilného domu z veľtrhu