Rýchly prehľad

Ponúkame lacné, rýchle a plnohodnotné bývanie pre každého:

plakat-zepredu

Špecifiká mobilných domov:

 • mobilný dom je možné priviezť už čiastočnú montáž alebo ho možno realizovať priamo na určenom mieste
 • mobilný dom je usadený na vŕtaných pilótach (napr. Krinner), nie je potrebná skrývka zeminy a možno ho kedykoľvek odviezť
 • nosnú konštrukciu domu tvorí sušené drevené KVH profily, ktorých rozmer je daný konkrétnymi statickými požiadavkami
 • podlaha aj strop sú tiež drevené, nosnú konštrukciu tvoria sušené drevené KVH profily
 • skladby stien sú certifikované a je možné ich upraviť podľa konkrétnych požiadaviek na tepelný štandard objektu
 • vodorovné aj zvislé konštrukcie spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť, bola vykonaná požiarny test
 • nevyhnutné ich napojenie na sieť elektrickej energie, prípadne vodovod (je možná vlastná zásobáreň vody)
 • zdrojom pre vykurovanie môže byť elektrina, plyn, prípadne ako doplnkový zdroj solárnej energie či tepelné čerpadlo
 • kanalizácie je riešená buď napojením na verejnú kanalizáciu alebo inštaláciou vlastnú ČOV s akumulačnou nádržou pre spätné využitie prečistenej vody pre splachovanie, zálievku apod.
 • okná sú používané s drevenými profilmi a izolačným dvojsklom, resp. trojsklom, podľa požiadavky na energetický štandard
 • fasádny obklad je možný v rôznych variantoch podľa prostredia či podľa požiadavky investora, alebo podľa účelu mobilného domu
 • základnými fasádnymi obkladmi sú morené palubovky rôznych drevín a cetris dosky

 • základními fasádními obklady jsou mořené palubky různých dřevin a cetris desky

Články