Montované materske školy

Novopostavená škôlka pre 20 deti v obci Bílá (cz) (Viac informácií)

Škôlka pre 10 deti – Lovosice (Viac informácií)

Projekt mobilné materské školy

DOM NA OPATROVANIE DETÍ – 10 DETÍ


PDF

DOM NA OPATROVANIE DETÍ – 20 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLA – 10 DETÍ


PDF

PRÍSTAVBA MATERSKÉ ŠKOLY – 10 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLA – 20 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLKA PRE 28 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLA NÁSTAVBA – 81 DETÍ


PDF

FIREMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA – 10 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLKA PRE 24 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLA – 46 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLA – 50 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLA – 10 DETÍ


PDF

MATERSKÁ ŠKOLA – 15 DETÍ


PDF

OPATROVATEĽSKÉ CENTRUM PRE 10 DETÍ


PDF (není k dispozici)

MATERSKÁ ŠKOLA – 112 DETÍ

ms_ 112-deti
PDF

Náš projekt mobilných materských škôl je aktuálna téma pre mnoho obcí v SR – vďaka saturáciu detí predškolského veku sú mnohé MŠ beznádejne preplnené a obciam nezostáva, než nájsť rýchle a efektívne riešenie. Mobilné materská škôlka u Mobile Pointu je na polovici ceny murované škôlky s termínom dodania približne len 5 nedieľ. Máme dohovorené aj financovanie priamo ušité na tento produkt od Unicredit Leasing, KB, ESSOX, kde obciam stačí jan malá čiastka na začiatok, a potom celkovú sumu spláca z peňazí rodičov, ktorí platia za umiestnenie detí. Nebránime sa variante tieto materské školy vybudovať a na určitú dohodnutú dobu prenajať obci. Po tejto dohodnutej dobe budú mať obce možnosť buď produkt odkúpiť, alebo sa už dopredu dohovorí umiestnenie za istých podmienok v inej obci a táto MŠ sa len ROZOBERIETE na jednotlivé moduly a prevezie na iné miesto.

Bezpochyby veľkou výhodou sú ďaleko menšie obstarávacie náklady, ekologická skladba stien – z pozície environmentálneho je to rozhodne zdravé pre deti – a keď tam deti trávia viacmenej celej svojej predškolské mladosti – je rozhodne treba brať zreteľ na pobyt v zdravom prostredie – žiadne dechty a iné zdraviu škodlivé látky. V neposlednom rade máme aj jasný scenár, čo potom s takou škôlkou (ide pochopiteľne o formu, kedy si obec MŠ odkúpi), ktorá bude stáť v obci, kde všetci deti už vyrástli a nové sa rodí už len zriedka – v takom prípade sa dajú opäť moduly separovať a použiť pre iný účel využitia – napr. ako prezliekárne pre športoviská alebo priestory pre tancovanie zumby, poprípade sa ľahkou zmenou dispozícií urobí domov pre seniorov či bytové jednotky na prenájom alebo predaj a iné možnosti.

Produkty – mobilné domy – možno vyrobiť v nasledujúcich typoch – podľa sily zateplenie:

  • a) low cost – odporúča sa pre sezónne stavení s možnosťou neskoršieho dozateplení (napr. vonkajšia izolant pod.). Sila izolantu v stenách 10 cm.
  • b) nízkoenergetická – náklady na vykurovanie sú minimálne. Veľmi dobre zateplená skladba. Silá izolantu v stenách od 16cm. Izolačné dvojsklá U = 1,1.
  • c) pasivní – náklady na vykurovanie sú takmer nulové. Sila izolantu v stenách od 24 cm. Izolačné trojsklá U = 0,7.

Realizácia: Materské a rodinné centrum srdiečko Dubňany (cz)

Projekt:

Realizácia

Škôlka alebo stráženie?

Píšu inde …

Škôlky sú preplnené prváčikov s odkladom

Články