Montované domovy seniorov

Projekt aktívneho starí – mobilné domy pre seniorov

Ukážka – rodinný dvojdom 3KK

Stiahnuť súbor v PDF vo vyššej kvalite

Ukážka – malý bytový dom so 6 bytovými jednotkami

Stiahnuť súbor v PDF vo vyššej kvalite

Momentálne prebieha priama komunikácia so združením, ktoré má o riešení mobilných domov pre seniorov obrovský záujem z titulu uvoľnenia bytov seniorov pre mladých ľudí s tým, že sa seniorom ponúkne plnohodnotné bývanie v prírode pre plnohodnotné starobe (aktívny pohyb na čerstvom vzduchu, zbieranie húb, prechádzky), ale pritom na rozumné peripetiách z titulu dostupnosti k lekárovi a občianskej vybavenosti.

Ďalšie, koho by sme radi oslovili (bohužiaľ stále nevieme cez koho), sú mestské časti veľkých miest (Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Košice), kde býva veľa dôchodcov, ktorí si paradoxne platí byt napr. 2 + 1 alebo dokonca 3+ 1, užívajú len 1 miestnosť a platia valorizovaná nájomné. Teda mestskej časti by ich ubytovali za ďaleko menšie nájomné – poprípade by si formou nájmu mohli rovno splácať modul (a za napr. 7 rokov môžu mať vlastné bývanie, kde budú platiť len za energie).

Celkom iste by sa v týchto domoch cítili oveľa lepšie: ekologické materiály okrem polystyrénu a sklenej vaty, ktoré nie sú priaznivé pre naše zdravie, bývali by v susedskom vzťahu so souvrstevníky a mali by hlavne náplň – záhradka, prechádzky atď … Na tieto miesta by mohla doraziť opatrovateľská služba rovnako ako do bytu, paradoxne by sem došla rýchlejšie aj sanitka než do centra Prahy, kde je stály hustý prevádzku, dôchodcovia by mohli tráviť čas na čerstvom vzduchu – mnoho výhod oproti několikapatrovým panelákům alebo bytovým domom, veľakrát aj bez výťahov. Mestské časti by mohli tieto byty zrekonštruovať a prenajať za už nevalorizované nájomné – teda ďaleko vyššia, prípadne predať.

Produkty – mobilné domy – možno vyrobiť v nasledujúcich typoch – podľa sily zateplenie:

  • a) low cost – odporúča sa pre sezónne stavení s možnosťou neskoršieho dozateplení (napr. vonkajšia izolant pod.). Sila izolantu v stenách 10 cm.
  • b) nízkoenergetická – náklady na vykurovanie sú minimálne. Veľmi dobre zateplená skladba. Silá izolantu v stenách od 16cm. Izolačné dvojsklá U = 1,1.
  • c) pasívne – náklady na vykurovanie sú takmer nulové. Sila izolantu v stenách od 24 cm. Izolačné trojsklá U = 0,7.

Príklady domovov pre seniorov

Domovy seniorov 3,5 x 12

Články