Mateřská škola v obci Bílá

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele montované mateřské školy v obci Bílá pro 20 dětí.

Rozsah realizace: 3,88 mil. Kč

Termín: září 2013

Fotografie dokončené stavby:

Fotografie z realizace stavby:

Prohlédněte si na smímcích, jak tato školka postupně vznikala – od fáze příprav a základních prací až po finální podobu stavby.

Späť na referencie

Články